Apie tėvus

Laimingi tevai laimingi vaikai

Laimingi tėvai – laimingi vaikai!

Laimingi vaikai – laimingi vaikai. Taip ir ne atvirkščiai.   Taip, taip, jau girdime kai kuriuos Jūsų sakant, kad viena didžiausių laimių tėvams yra matyti laimingus savo vaikus. Nesiginčijame. Sutinkame. Matyti laimingus savo...